Clip 8 sự khác biệt giữa 2 tổng thống OBAMA – TRUMP

Từ cách bước xuống xe và chờ vợ, người ta đã thấy sự khác nhau giữa tân Tổng thống Trump và "người tiền nhiệm" Barack Obama.

294