Lý do ở Hàn Quốc ai cũng chăm học

Lớp t mà có vài bạn thế này thì có đánh chết cũng không nghỉ buổi nào