Đề thi toán THPT quốc gia 2019

63

16h, kết thúc giờ thi môn toán. Một số thí sinh ra khỏi phòng thi đánh giá đề thi không khó, không có câu nâng cao.