Đồng loạt giảm hơn 500 đồng/lít xăng dầu

Từ 15h chiều nay 16-8, xăng E5RON92 giảm 544 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 519 đồng/lít, dầu hỏa giảm 570 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.855 đồng/kg

50

Từ 15h chiều nay 16-8

  • xăng E5RON92 giảm 544 đồng/lít
  • xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít
  • dầu diesel 0.05S giảm 519 đồng/lít
  • dầu hỏa giảm 570 đồng/lít
  • dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.855 đồng/kg

Thông tin được Bộ Công thương vừa đưa ra trong công văn điều hành giá xăng dầu ngày 16-8. 

Theo đó, mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu được giữ nguyên với các mặt hàng ở mức 500 đồng/lít, riêng xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít. Nhà điều hành không chi sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu.

Sau khi trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán xăng E5RON92 trên thị trường được điều chỉnh giảm 544 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 514 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 519 đồng/lít, dầu hỏa giảm 570 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.855 đồng/kg.

Như vậy, giá bán xăng E5RON92 trên thị trường không cao hơn mức 19.358 đồng/lít, xăng RON95-III không cao hơn 20.405 đồng/lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.504 đồng/lít, dầu hỏa không cao hơn 15.396 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.072 đồng/kg.

Thời gian trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h ngày 16-8.