Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ chiều nay 31/10

Giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh kể từ 15 giờ chiều hôm nay 31/10.

50

Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định thực  hiện mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 và dầu diesel là 100 đồng/lít; xăng RON95 trích lập ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa trích lập ở mức 200 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 700 đồng/lít. (Kỳ trước mức trích lập Quỹ BOG các loại là: E5RON92 là 100 đồng/lít; RON95 và 02 loại dầu là 300 đồng/lít; dầu mazut là 900 đồng/lít).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

– Xăng E5RON92: giảm 218 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: giảm 350 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: giảm 166 đồng/lít;

– Dầu hỏa: giảm 121 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 299 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 19.252 đồng/lít;

– Xăng RON95-III: không cao hơn 20.445 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.057 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 15.137 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.517 đồng/kg.

Thời gian thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu cũng như điều chỉnh giá được áp dụng từ 15 giờ chiều nay (31/10).