Hướng dẫn kiểm tra email được xác thực SPF hay DKIM

127

Bạn đã bao giờ tự hỏi – Tại sao lại email một số người gửi cho bạn lại bị liệt vào hòm thư rác (SPAM)? Thước đo nào để đánh giá một email là spam hay không? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Nguyên nhân có thể do email người gửi chưa được xác thực tên miền gửi đi, hoặc địa chỉ IP mail gửi đi chưa được xác thực. Hiện có 2 cách xác thực email gửi đi là dạng SPF và DKIM.

Để kiểm tra email gửi đi được xác thực SPF hoặc DKIM trong outlook , các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Kích đúp mở email từ người gửi đang muốn kiểm tra độ xác thực email của  người gửi đó.

Bước 2: Trên cửa sổ xem nội dung email gửi -> chọn File (trên menu của cửa sổ đó) -> Chọn Properties

Bước 3: Xem tại cửa sổ Properties -> xem mục Internet Headers

Nếu thấy email người gửi cho mình có chứa đoạn xác thực sau: spf=pass… ; hoặc dkim=pass thì chứng tỏ email của người gửi là email đã xác thực gửi đi. -> và email này sẽ được đánh giá không bị rơi vào hộp spam thư rác của email người nhận.

Nếu có đoạn: spf=neutral… thì chứng tỏ email người gửi chưa được xác thực, và dễ bị đánh giá liệt vào hộp spam của email người nhận