Hướng dẫn sử dụng các hàm thông dụng và cơ bản trong Excel

91

Nằm trong bộ Microsort Office, Khi làm việc với phần mềm Excel giúp các bạn trong quá trình tính toán và xử lý dữ liệu thì chắc chắn việc làm với các hàm cơ bản trong Excel là việc rất thường xuyên. Chúng giúp thực hiện tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh và tiện lợi hơn. Các hàm Excel là những công thức được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel, bạn chỉ việc lôi ra sử dụng mà thôi, chúng tiện hơn so với các biểu thức rất nhiều.

Hàm tính tổng SUM()

Cú pháp: SUM(Number1, Number2..).

Các tham số: Number1, Number2… là các số cần tính tổng.

Đây là một trong những hàm Excel cơ bản mà bất kỳ ai đã từng sử dụng Excel cũng biết đến. Giả sử, bạn muốn cộng các số trong 2 hay nhiều ô với nhau thì đây là một công cụ tuyệt với giúp bạn làm điều đó. Ví dụ:Cộng ô A2 và B2 lại với nhau, sau đó hiển thị kết quả trong ô C2. Để thực hiện, bạn chỉ cần di chuyển đến ô B3 và gõ cụm từ “=SUM(A2,B2)

Như vậy là bạn đã tính tổng 2 ô A2 và B2 rồi đó. Bạn có thể xem thêm các tính năng nâng cao của hàm Sum() tại đây

Hàm đếm COUNT()

Cú pháp: COUNT(Value1, Value2…).

Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu

Bạn có một bảng tính với cơ sở dữ liệu khổng lồ và cần biết có bao nhiêu ô trong một vùng nào đó hay trong toàn bộ bảng tính chỉ chứa chữ số, không chứa chữ cái. Thay vì phải ngồi đếm một cách thủ công thì bạn có thể sử dụng hàm =COUNT(). Ví dụ, bạn cần đếm từ ô A2 đến A11 và ô B2, hãy gõ =COUNT(A2:A11,B2)

bạn có thể xem thêm tính năng tại : Hàm Count(), những tính năng nâng cao và những phím tắt.