Một nhà hàng dưới biển được xây dựng thành công tại NAUY và nhìn giống như ở ngoài vũ trụ

118
Là nhà hàng đầu tiên, lớn nhất và thân thiện nhất. Là nhà hàng dưới nước lớn nhất thế giới với tổng sức chứa cho 100 khách, đây là nhà hàng đầu tiên ở châu Âu và cũng có chức năng như một trung tâm nghiên cứu về sinh vật biển. Trải nghiệm ăn uống do Snøhetta thiết kế bắt đầu hoạt động vào ngày hôm qua nhưng mọi người đã thêm nó vào danh sách một điểm nên đến tại Na Uy của họ.