Từ tháng 12/2018, 5 đối tượng được miễn phí hoàn toàn khi đi viện

Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Từ 1/12/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT có hiệu lực với khá nhiều điểm mới, trong đó quy định 5 đối tượng được miễn phí hoàn toàn khi đi viện

174

Trong Nghị định 146 bổ sung một số đối tượng tham gia:

  • quy định tham gia theo hộ gia đình không bắt buộc tham gia cùng thời điểm
  • quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, nội dung và mẫu hợp đồng khám chữa bệnh BHYT
  • bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh  BHYT cho cơ sở khám chữa bệnh(kể cả trạm y tế xã), thay vào đó là giao tổng mức thanh toán đối với các cơ sở y tế
  • sửa đổi, bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh…

Theo Nghị định 146 quy định có 5 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT gồm:

  1.  Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh với các đối tượng gồm người có công với cách mạng; cựu chiến binh; người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn; thân nhân của người có công với cách mạng; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.
  2. Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi.
  3. Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã.
  4. Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở
  5. Hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến..

Cũng theo quy định mới, người đang tham gia BHYT nhưng thẻ hết hạn sử dụng thì vẫn được hưởng BHYT trong khám chữa bệnh tại các cơ sở đó, trong tối đa là 15 ngày từ khi hạn BHYT hết hạn.

Ngoài ra, Nghị định mới cũng có lợi cho cả bệnh nhân và cơ sở khám chữa bệnh. Trong trường hợp cơ sở KCB chỉ cần chuyển mẫu bệnh phẩm, hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên đến cơ sở KCB khác xét nghiệm hoặc chụp X quang hay phục hồi chức năng thì cũng được bảo hiểm chi trả thay vì trước đây, mỗi lần chuyển cơ sở KCB, vì trường hợp bất khả kháng, người bệnh phải làm lại các xét nghiệm gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh